Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Over Stichting Houtense Hodoniemen

Postadres:

Stichting Houtense Hodoniemen

Schonenburgseind 59

3995 DB HOUTEN

E-mail: houtensehodoniemen@gmail.com

Kamer van Koophandel: KvK 72016752

Rekeningnummer: ...

Leden bestuur Stichting Houtense Hodoniemen:

  • Sander van Scherpenzeel (voorzitter)
  • Gert-Jan van Scherpenzeel (penningmeester)
  • André Botermans (secretaris)

De stichting heeft ten doel:

a. het ontsluiten van de historie met betrekking tot hodoniemen van de
gemeente Houten;
b. het verzorgen van educatie, voorlichting en informatieverstrekking in druk
en digitaal met betrekking tot de hodoniemen van de gemeente Houten;
c. het bevorderen en in stand houden van historische informatie met
betrekking tot de hodoniemen van de gemeente Houten bij
geïnteresseerden, in het bijzonder bij de Houtense bevolking;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het opsporen van gegevens en het onderzoek in historische archieven bij
particulieren, verenigingen, kastelen, boerderijen en/of andere instellingen
met een historisch archief;
b. het publiceren van informatie over de (geschiedenis van de) straatnamen,
hoofzakelijk door het uitwerken daarvan tot tussentijdse webteksten met als
einddoel het plaatsen daarvan op een website (van de stichting) en/of
schriftelijke vastlegging;
c. te voorzien in een kenniscentrum met betrekking tot Houtense straatnamen
en samen te werken met onder andere Oud Houten, de Historische Kring
Tussen Rijn en Lek, waaronder de Archeologische werkgroep ‘Leen de
Keijzer’ en de werkgroep ‘Historisch Onderzoek en Genealogie’;
d. het creëren van (financieel) draagvlak voor de realisatie van de hiervoor
gemelde activiteiten.

Download: Houtense Hodoniemen jaarverslag 2017 en vooruitzien 2018

Contactformulier

Als je een vraag hebt over straten, wegen, pleinen of een andere historische vraag over de gemeente Houten. Stel deze gerust. Ik doe mijn best om hem voor je te beantwoorden.